Protiradonové izolace

a) IZOLACE Borsaleaf WP

Tato folie se používá především pro vodotěsné izolace spodních staveb, zejména proti agresivní tlakové a prosakující vodě a jako izolační vrstva proti pronikání kapalin a výluhů do geologického podloží s podzemní a povrchovou vodou.

Tato folie se považuje za jednu z nejkvalitnějších folii proti radonu na českém trhu z důvodu, že má v porovnání s jinými srovnatelnými typy mPVC folií velmi dobrý parametr protiradonové bariéry (součinitel difuzního odporu D(m2/s) 4.00 . 10-12). Cena této izolace je určena dohodou. Na dalších snímcích se podíváte, jak vypadá tato izolace v praxi.



IZOLACE Borsaleaf WP     IZOLACE Borsaleaf WP     IZOLACE Borsaleaf WP     IZOLACE Borsaleaf WP
IZOLACE Borsaleaf WP     IZOLACE Borsaleaf WP     IZOLACE Borsaleaf WP     IZOLACE Borsaleaf WP


b) IZOLACE R-FOL 800

Tato izolační folie je určená pro hydroizolace spodních staveb proti zemní vlhkosti a stékající netlakové vodě, dále je určená jako bariéra proti radonu, ale používá se pouze pro stavby u nichž byl zjišten střední radonový index (nižší hodnoty). Její součinitel difúzního odporu radonu D je ( m2/s ) 1.60 . 10-11. Cena této izolace je určena dohodou.


c) IZOLACE Fatrafol 803

Tato hydroizolace se používá k izolaci podzemních konstrukcí a částí staveb proti agresivní prosakující a tlakové vodě. Uvedená hydroizolace je jako protiradonová bariéra do oblastí, ve kterých byl naměřen střední radonový index (nižší hodnoty). Součinitel difuzního odporu radonu D ( m2/s ) 1.27 . 10-11. Cena této izolace je určena dohodou.


Vzduchové izolace

Izolace DESAN

Izolace DESAN je úspěšně používána k trvalému vysoušení nebo-li odvádění vlhkosti z pod podlahových ploch, a nosných stěn spodních částí staveb v úrovni vysoké ventilace. Výhodou tohoto izolačního produktu je velká plocha výrobků a relativně jednoduchá a rychlá realizace na vodorovných plochách. Jednoduchost realizace této izolace je výhodou u svislých podzemních stěn. Tuto izolaci dodáváme v tlouštkách 30, 60, 70, 90, 130 mm. Cena této izolace je určena dohodou. Na dalších snímcích uvidíte realizaci této izolace v praxi.

Izolace DESAN     Izolace DESAN     Izolace DESAN     Izolace DESAN
Izolace DESAN     Izolace DESAN     Izolace DESAN     Izolace DESAN


Izolace střech

Izolace střechy     Izolace střechy     Izolace střechy     Izolace střechy    
Izolace střechy     Izolace střechy     Izolace střechy     Izolace střechy    
Izolace střechy     Izolace střechy     Izolace střechy     Izolace střechy    
Izolace střechy     Izolace střechy     Izolace střechy    


Izolace balkonů

Izolace balkonu     Izolace balkonu     Izolace balkonu     Izolace balkonu    
Izolace balkonu     Izolace balkonu     Izolace balkonu     Izolace balkonu    
Izolace balkonu     Izolace balkonu     Izolace balkonu     Izolace balkonu    
Izolace balkonu     Izolace balkonu     Izolace balkonu    


Svařované bazény a jezírka

Svařované bazény a jezírka     Svařované bazény a jezírka     Svařované bazény a jezírka